PODPORA SPECIFICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V LABEL DESIGN, A.S. – CESTA K VYTVOŘENÍ KVALITNÍHO ZÁZEMÍ ODBORNÝCH ZAMĚSTNANCŮ A ŠPIČKOVÉ KVALITY PRODUKCE A SERVISU

V současnosti patří společnost Label design, a.s. mezi technologicky nejvyspělejší etiketové tiskárny nejenom v ČR, ale i v celé střední Evropě.

Naše strategie je založená na výrobě technologicky velmi náročných zakázek s vysokou přidanou hodnotou.

Pro klienty a spolupracující společnosti představujeme silného partnera v poskytování polygrafických služeb na vysoké kvalitativní úrovni. Pozice lídra na trhu si však vyžaduje nemalé investice jak do technologie, tak do lidských zdrojů.

Růst nároků na kvalitu výrobků a služeb jdou ruku v ruce s nároky na kvalifikaci těch, kteří nesou největší odpovědnost – zaměstnanců, a to jak ve znalostech, tak profesních dovednostech. Věnujeme se rozvoji více než stovky našich kolegů a kolegyň - počínaje obchodníky a technology až po tiskaře a pracovníky zajišťující finalizaci zakázek.

Projektem chceme podpořit 23 pracovníků na odborných pozicích, a to vytvořením dvouletého komplexního vzdělávacího programu.

Osm vzdělávacích modulů se zaměřuje na obsluhu moderních tiskárenských technologií, kvalitu tisku, efektivní komunikaci s klienty, přípravu, zpracování a kontrolu dat. Díky spolufinancování z ESF budou mít vzdělávací aktivity velmi intenzivní charakter.

Realizací adresných školení posílíme osobní růst, motivaci a možnost seberealizace zaměstnanců naší společnosti.  Pozitivní výstupy se projeví i ve zvýšení jejich hodnoty pro trh práce.

www.esfr.cz

Doba realizace projektu:
1. 5. 2010 - 30. 4. 2012

Rozpočet projektu:
2 749 286,– Kč

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu (z programu OP LZZ) a Státním rozpočtem ČR