LABEL DESIGN EKOLOGIE

Pro stabilitu a vývoj vztahů mezi člověkem a přírodou je zcela nezbytné veškeré zásadní kroky společnosti posuzovat nejen z ekonomického hlediska. Zákazníci i zaměstnanci vnímají důsledky moderní doby nejen ze své pozice, ale i z pohledu obyčejného člověka, kterému velmi záleží na dopadech na životní prostředí, které je oklopuje.

V roce 2004 získala společnost LABEL design certifikaci ISO 1400. Na základě toho uplatňuje a udržuje systém environmentálního managementu a neustále zlepšuje jeho efektivnost. V rámci dlouholeté spolupráce s významnými klienty jsme byli zařazeni do programu SONY Green Partners, který usiluje o regulaci škodlivých látek s cílem výroby ekologicky šetrných produktů.

Společnost LABEL design nepoužívá ve své produkci materiály, které jsou špatně rozložitelné, udržuje ve svých prostorech čistotu a pořádek, řeší cílený sběr starých elektrospotřebičů a baterií, třídí odpad.
Veškeré investice do nových technologií jsou posuzovány i z pohledu šetrnosti k životnímu prostředí.