Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 38-12/2.2ITP03-951/12/61200

v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI)

byl uznán projekt Implementace nejmodernějších ICT pro zvýšení konkurenceschopnosti polygrafické společnosti LABEL design a.s. za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli programu ICT v podnicích - Výzva III, bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace na tento projekt

Číslo projektu (ISOP-Centrum) 2.2 ITP03/951

Proto společnost Label design, a.s. (se sídlem: Chrášťany 185, 252 19 Praha – západ), která je renomovanou polygrafickou společností se zaměřením na výrobu samolepicích etiket, poskytující širokou nabídku technologií tisku a jejich kombinací pro využití v průmyslu, tímto oznamuje zahájení projektu s názvem Implementace nejmodernějších ICT pro zvýšení konkurenceschopnosti polygrafické společnosti LABEL design a.s.

Tento projekt zahrnuje implementaci souborů ICT, které výrazně zvýší komfort zákazníků při správě a zabezpečení svého produktového a zakázkového portfolia ve společnosti Label design a ve společnosti tyto a další procesy výrazně zefektivní.

Finanční podpora získaná touto formou směřuje ve společnosti Label design, a. s. zejména do oblasti rozvoje informačních a komunikačních technologií, a to i do širšího a efektivnějšího uplatnění a využívání ICT, do rozvoje unikátních způsobů využití produkce společnosti i ve vztahu mimo oblast B2B

 

Za společnost Label design, a.s.

Vladislav Kašpar, MBA, LL.M.
ředitel