"Kvalita výrobku je souhrn všech jeho konstrukčních a výrobně technických charakteritik, které určují úroveň, jakou produkt naplní očekávání zákazníka".

Armand Vallin Freigenbaum

SYSTÉM JAKOSTI PŘI VÝROBĚ SAMOLEPICÍCH ETIKET

Hlavním cílem naší firmy je spokojený zákazník a jeho perspektivní spolupráce s naší firmou. Bez kvalitní produkce, která je zabezpečena profesionálním přístupem pracovníků a kvalitním zázemím, nelze tohoto cíle dosáhnout.

Naše společnost úspěšně absolvovala certifikační audit České společnosti pro jakost. Získali jsme certifikaci pro:

– ISO 14001 – systém environmentálního managementu (systém řízení ochrany životního prostředí)

– OHSAS 18001 – řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

– ČSN ISO/IEC 27001:2006 – systém managementu bezpečnosti informací organizace

– certifikát ISO 9001:2001

Systém řízení kvality je certifikován podle ČSN EN ISO 9001 certifikační společnosti Moody International Certification.

BEZPEČNOSTNÍ PROVOZ

Pro speciální produkci je zajištěn zvláštní režim výroby. Zvýšený dohled produkce kamerovým systémem, nadstandardní dozor a kontrola, okamžitá skartace odpadového materiálu, uložení hotových produktů v trezoru před expedicí.

Jedná se zejména o produkci s aplikací bezpečnostních prvků (aplikace hologramů, kódování skryté stírací ražbou,...).

MEZIOPERAČNÍ KONTROLA PŘI VÝROBĚ SAMOLEPICÍCH ETIKET

Ve všech fázích výroby je vždy dané oddělení zodpovědné za kvalitu produktu. Každý pracovník naší firmy je povinen svou práci zkontrolovat před odevzdáním. Takto se nám daří včas zachytit a opravit chyby bez ohrožení kvality a dodávky produkce zákazníkům.

Na základě zkušeností se vždy zaměřujeme u konkrétního druhu produktu na komplikovanější části procesu výroby.

VÝSTUPNÍ KONTROLA PŘI VÝROBĚ SAMOLEPICÍCH ETIKET

Před samotnou expedicí je každá zakázka prověřena výstupní kontrolou.
Hotové produkty jsou prověřeny ve shodě k zadání (barevnost, materiál, rozměry atd.). Pokud je nalezena jakákoliv neshoda, zakázka není propuštěna k expedici.

Je možné vystavit pro každou dodávku kontrolní protokol, který je přiložen k dodacímu listu.