ICT V PODNICÍCH –
LABEL DESIGN A.S.

Společnost Label design, a.s. oznamuje zahájení projektu reagujícího na program podpory „ICT V PODNICÍCH“

Společnost Label design, a.s. (se sídlem: Chrášťany 185, 252 19 Praha – západ), která je renomovanou polygrafickou společností se zaměřením na výrobu samolepicích etiket, poskytující širokou nabídku technologií tisku a jejich kombinací pro využití v průmyslu, v potravinářství či farmacii, a která získala již poněkolikáté ocenění „Obal roku“ v kategorii: „Etikety, uzávěry, fixace a ostatní pomocné obalové prostředky“, tímto oznamuje zahájení projektu s názvem „Implementace řídícího a grafického IS pro zvýšení konkurenceschopnosti společnosti Label design, a.s.“.

Společnost Label design, a.s. tímto reaguje na program podpory „ICT V PODNICÍCH“ realizovaného v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, který je hlavním dokumentem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, na jehož základě je České republice poskytována finanční podpora podnikatelům, jak ze zdrojů státního rozpočtu, tak z prostředků Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Finanční podpora získaná touto formou směřovala ve společnosti Label design, a. s. primárně do oblasti rozvoje informačních a komunikačních technologií, do širšího a efektivnějšího uplatnění a využívání ICT uvnitř společnosti a do, s tím souvisejícího, dalšího rozvoje vybraných strategických služeb s úzkou návazností právě na informační a komunikační technologie.

V případě polygrafických společností je jedním ze stěžejních procesů výroby příprava grafických dat pro tisk. Na kvalitě a efektivitě přípravy dat závisí celkový výsledek tisku, a tak je tento proces zcela zásadní pro kvalitu finálního produktu, a v souvislosti s tím také pro konkurenceschopnost a fungování celého podniku. Aby byla polygrafická společnost konkurenceschopná také na evropských a mimoevropských trzích, a to z pohledu flexibility, kvality, ale rovněž z pohledu ceny, musí mít k dispozici takové řízení pracovního toku, správy grafických dat a jejich zpracování, aby produktivita těchto činností byla co možná nejvyšší.

Společnost Label design, a.s. si tak, s využitím prostředků získaných na realizaci tohoto projektu, v roce 2011 pořídila a následně implementovala hardwarové vybavení spolu s odbornou podporou řídícího a grafického informačního systému, které propojila se stávajícími funkcionalitami výrobního řídícího software. Díky tomu výrazně zefektivnila výrobní proces, zvýšila kvalitu výsledného produktu a zdokonalila, rozšířila a prohloubila okruh služeb poskytovaných zákazníkům. Společnost tímto potvrdila a upevnila své čestné místo mezi předními českými polygrafickými společnostmi a stala se navíc perspektivní, progresivní a konkurenceschopnou také na zahraničních trzích.

VÝROBCE SAMOLEPÍCÍCH ETIKET