ŘEŠENÍ PRO PRŮMYSL

Label design, a.s. se více jak 20 let specializuje na výrobu technologicky náročných etiket vyráběných ze speciálních materiálů pro použití v nestandardních podmínkách. Máme dlouholeté zkušenosti vývoje a dodávek etiket pro automobilový, elektrotechnologický, stavební průmysl a pro aplikace technologicky náročných oborů. Vyvíjíme etikety odolné extrémním teplotám, pro použití na nestandardních površích, zabýváme se vývojem složitých tvarů a různých typů lepivostí. Vyvíjíme etikety podle potřeb zákazníka. Jako společnost, která má v portfoliu mnoho předních výrobců automobilového průmyslu, splňujeme nejpřísnější požadavky na procesy a kvalitu výroby. Kromě pravidelných recertifikačních auditů na integrovaný systém řízení kvality podle norem ISO 9001 (řízení kvality), ISO 14001 (environmentální management), OHSAS 18001 (bezpečnost práce), absolvuje i zákaznické audity farmaceutických společností, včetně specifických požadavků tohoto oboru. V roce 2015 společnost Label design, a.s. zařadila a úspěšně certifikovala do svého integrovaného systému řízení i prvky řízení procesů, které splňují požadavky normy ISO 27001 – tedy prvky zabezpečující ochranu dat a informací. Díky flexibilnímu systému řízení výroby umíme zajistit i speciální režim výroby od nepřetržitého technologického dozoru s mezioperačními kontrolami, až po security režim.

MAXIMÁLNÍ KVALITA

Label design při výrobě etiket pro technologické použití používá nejkvalitnější materiály vhodné pro aplikace etiket při definovaných specifických podmínkách a jejich následné užití. Velmi úzce spolupracujeme při trvalém požadavku udržení stability kvality materiálů a při vývoji materiálů nových s laboratořemi předních výrobců materiálu a vlastními procesy kontroly a vývoje udržujeme rozvoj a zlepšování produkce. Potisk a finální zpracování probíhá na nejmodernějších strojích – rotačních strojích Bobst a digitálních strojích HP Indigo ws 6600, finalizace pak na strojích ABG a Flytec. Disponujeme i laserovým zařízením pro komplikované tvary a způsoby jejich vyřezávání. V případě požadavku zákazníka umíme každou jednu etiketu personifikovat a to od alfanumerického kódu, po identifikaci zákazníka z dodaných datových podkladů.

LABEL DESIGN TECHNOLOGIE

BOOKLETY A SANDWICHE

Etikety pro elektroniku a IT

Zákazníci působící v některém z odvětví průmyslu mají společný požadavek a tím jsou vysoké nároky na servis a kvalitu produktu, které musí být v souladu s normami daného koncernu. Jsme připraveni k certifikaci etikety dle daných podmínek. Zpracování výkresů, výroba vzorků, zajištění testování v akreditované laboratoři, to vše vnímáme jako součást obchodní spolupráce. Zmínit můžeme i povinné registrace v zákaznických systémech (např. IMDS). Čerpáme z mnohaletých zkušeností vyplývajících ze spolupráce s významnými partnery v tomto oboru a jejich pestrého produktového portfolia.

Etikety na náročné povrchy

LABEL DESIGN VÝVOJ

Label design se specializuje na vývoj aplikací pro zákazníky, v úzké spolupráci se zákazníkem určujeme nejvhodnější materiály, podmínky použití, vzorkujeme a testujeme vybrané technologie. Jsme připraveni na substituci stávajících obalů zákazníka nebo způsobů označování, na nahrazování existujícího řešení řešením kvalitnějším nebo odolnějším.

Ve spolupráci s vývojovými týmy našich dodavatelů umíme nabídnout komplexní řešení pro unikátní použití.

Vrstvené etikety  pro malé průměry

LABEL DESIGN VÝVOJ

Typy produkce pro technologické užití

  • Identifikace (nositel informací k danému výrobku, texty, kódy, variabilní   data)
  • Antistatické etikety (není použité lepidlo, etiketa přilne k hladkému    povrchu)
  • Snímatelné etikety (lepidlo nonpermové, vhodné k odlepení bez    zanechání stop)
  • Odolné etikety (vysoká teplota, vlhkost, oděr, chemikálie)
  • Etikety se speciálním lepidlem se zákazníkem definovanou plochou    lepidla. Lepidlo se aktivuje pouze na definovaných místech a v přesně    stanovený okamžik typ pressure sensitive
  • Etikety logistické, včetně možnosti doplnění informací (laserová tiskárna,   termotisk, dotisk laserem)
  • Etikety na atypické povrchy a tvary (kabely, hadice, strukturovaný    povrch)
  • Bezpečnostní štítky (zajišťují důkaz při pokusu o odstranění, destrukční    materiál, vrstvený materiál VOID, náseky v etiketě)
  • Výstražné štítky (upozornění na nějaký druh nebezpečí, piktogramy,    symboly)
  • Kalibrační štítky (trvanlivé štítky, použití pro kontrolu v rámci ISO 9001-   2008, předtištěné šablony pro následný dotisk)