Label design se více jak 20 let specializuje na výrobu etiket a příbalových letáků pro přední farmaceutické společnosti (humánní/veterinární) a splňuje nejpřísnější požadavky na procesy a kvalitu výroby. Kromě pravidelných recertifikačních auditů na integrovaný systém řízení procesů podle norem ISO 9001 (řízení kvality), ISO 14001 (environmentální management), OHSAS 18001 (bezpečnost práce), absolvuje i zákaznické audity farmaceutických společností, včetně specifických požadavků tohoto oboru. V roce 2015 se Label design zařadil a úspěšně certifikoval do svého integrovaného systému řízení i prvky řízení procesů, které splňují požadavky normy ISO 27001 – tedy prvky zabezpečující ochranu dat a informací. Tento krok byl zákazníky velmi oceněn a jeho aplikace se stala nedílnou součástí komplexní nabídky nejen farmaceutických procesů.

 

ZAMĚŘENO NA FARMACII

PHARMA TECHNOLOGIE

Label design nabízí pro farmaceutické společnosti unikátní systém řízení kvality procesů včetně mezioperačních kontrol a 100% výstupní kontroly. Tato část vnitřního systémů je přísně zaměřena na požadavky farmaceutických zákazníků – Pharma kontrol systém. Implementací Label design pharma kontrol system do komplexu ISŘ (integrovaný systém řízení) nabízíme unikátní řešení několika stupňové kontroly s kontrolou jakéhokoli parametru, definovaný zákazníkem, a to na 100 % produkce. Potisk a finální zpracování probíhá na nejmodernějších strojích – rotačních strojích Bobst a digitálních strojích HP Indigo ws6600, finalizace pak na strojích ABG a Flytec.

LABEL DESIGN PHARMA SYSTEM

ELIMINACE ZTRÁT VE VÝROBĚ KLIENTA
PŘI APLIKACI NAŠICH PRODUKTŮ

= garance, že nebude chybět etiketa na pásu, každá etiketa je v požadované kvalitě, má stejné okraje od nosného pásu, atd. Při detekci odchylky se vždy vrací nekvalitní produkt na začátek k odstranění, stroj znemožňuje propuštění jakkoliv vadné etikety

= eliminace výpadků aplikačních strojů při přerušované výrobě; nastavování strojů pro etiketování; prostojových časů při třídění kvality kotoučů

VÝSTUPNÍ ATEST KVALITY

= výstupem z LD pharma kontrol systému je výstupní atest, který deklaruje výsledky kontrol definovaných parametrů. Parametry může definovat zákazník.

= duplikace vstupní kontroly u zákazníka a tím i zvýšení účinnosti kontroly produkce

 

PERSONIFIKACE – KONTROLA SKLADOVÝCH ZÁSOB, IDENTIFIKACE ŠARŽÍ VÝROBY, JEDINEČNOST PRODUKTU

= součástí nabízeného systému je i alfanumerický dotisk definovaných znaků dle zadání zákazníka. Kódy lze dotiskovat v číselných nebo alfanumerických řadách, náhodně generovat nebo převzít ve struktuře od zákazníka (například spotřebitelské soutěže)

 

ELIMINACE ZMETKOVOSTI VÝROBKŮ KLIENTA

= garancí kvality každého kusu nedochází k aplikaci nesprávných etiket a kontrolou čitelnosti čárových kódů je zamezeno riziko stahování produkce od prodejců

= nedochází ke ztrátám na hotových výrobcích aplikací chybnou etiketou

ELIMINACE NEBEZPEČÍ ZÁMĚNY KONEČNÉHO PRODUKTU DÍKY ŠPATNÉMU OZNAČENÍ

= nejkritičtější parametr a možné nebezpečí – záměna etiket v kotouči nebo zakázce a následná záměna na produkci zákazníka. Vzhledem k tomu, že není možné kontrolovat u vstupní kontroly zákazníka celý kotouč, hrozí potencionální nebezpečí napojení různé produkce v jednom kotouči

SECURITY BARVY – JISTOTA UMÍSTĚNÍ NA PRODUKTU

= kontrola aplikované security barvy, garance jejího umístění v požadovaném rozsahu a pozicování

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY – HOLOGRAM, NÁSEKY, SPECIÁLNÍ VRSTVENÉ MATERIÁLY, LEPIDLA

= aplikace a kontrola bezpečnostních prvků

PHARMA CONTROL SYSTEM

ÚROVNĚ KONTROLY LZE GARANTOVAT DLE NASTAVENÍ:

 • mezioperační kontrola (komparace srovnání s pdf)
 • personifikace, dotisk alfanumerických řad
 • výstupní kontrola s protokolem se vzorky produkce
 • kontrola čárových kódů (čitelnosti čárových a pharma kódů)
 • kontrola chybějících etiket
 • kontrola odvinutí mřížky
 • kontrola barevnosti, chyb v tisku, vad textů
 • kontrola soutisku barev i parciálních laků
 • kontrola vybraných textů
 • pozice výseku na všech produktech
 • vyřazení všech chybných produktů
 • 100 % mezioperační kontrola všech procesů včetně dokumentace
 • kontrola funkčnosti security barev a bezpečnostních prvků
 • řízený ořez s přesností 0,2 mm
 • kontrola UV fluorescence u transparentních etiket
 • protokol z inspekčního systému

FLEYE 100% INSPECTION SYSTEM